Program under Agro Nord 2022

Onsdag den 9. marts 2022

  • kl. 09.30 Agro Nord Malkekvæg åbner.

  • kl. 10.00 Klippekonkurrence for kvier

  • kl. 12.00 Officiel åbning af Agro Nord ved formand Henrik Dalgaard, Sjøstrup.

  • kl. 12.15 Bedømmelse af kvier.

  • kl. 13.00 Bedømmelse/præsentation af afkomsgrupper. Bedste afkomsgruppe udpeges.

  • kl. 13.45 Bedømmelse af besætningsgrupper.

Bedømmelse af 1. kalvs køer efter DH.
Afsluttes med udpegning af bedste 1. kalvs ko DH.

Herefter bedømmelse af øvrige køer. Først bedømmes racernes yngste køer, og der sluttes af med de ældste køer.
DRH og Jersey bedømmes på skift i én ring.

Udpegning af modelkøer.
For racer med mere end 30 køer udpeges bedste 1. kalvs ko, bedste 2. kalvs ko og bedste ældre ko.
For racer med mindre end 30 køer udpeges bedste yngre og bedste ældre ko.

  • kl. 19.30 Udpegning af ”Miss Agro Nord 2022” og ”Reserve Champion” blandt alle malkeracers modelkøer.

  • kl. 21.00 Dyrene må forlade skuet.

  • kl. 22.00 Agro Nord 2022 lukker.

Der tages forbehold for ændringer i programmet.

Kataloget med dyrene kan ses i nedenstående pdf fil