Historien om Agro Nord

Historien bag Agro Nord. Af udstillingens sekretær fra 1982 - 2016 / Jens Holm Danielsen.

Historien omkring Agro Nord skal skrives, mens den endnu kan fortælles. Det har nemlig været en spændende, og til tider ganske vanskelig situation, at starte skuet op og undervejs at bevare skuet.

Det startede i 1981
Vi skal så langt tilbage, at ikke mange af nutidens udstillere har en erindring om begyndelsen, der faktisk startede i 1981. Efter at en del af de tyske vinterskuer i de foregående år var blevet besøgt, fødtes tanken om, at noget tilsvarende skulle vi også have i Danmark, fordi de danske kvægavlsforeninger i denne periode hentede meget avlsmateriale i Tyskland, først og fremmest fordi mange af de amerikanske og canadiske tyre, som vi gerne ville benytte her i landet, ikke var tilgængelige på grund af danske, veterinære restriktioner.

Baggrunden for hele ideen var den enkle, at kvægbrugerne ved selvsyn kunne se, hvorledes de forskellige tyre avlede. I begyndelsen var der meget stor forskel mellem grupperne efter danske tyre og de grupper, hvor fædrene var af Nord Amerikansk oprindelse. Siden har denne forskel jævnet sig ud.

En anden grund var det manglende kendskab, som mange kvægbrugere, og for dens sags skyld også avlerne, havde til alt det nye. Det var også i den periode, man startede anvendelsen af insemineringsplaner, så på den måde hang det hele sammen. Det blev forløberen til de nuværende insemineringsplaner. Disse planer fik en meget stor betydning for udviklingen af en interesse for kvægavl. Tibuddet var frivilligt og da der var flest deltagere omfattede tilbuddet omkring 200 besætningsejere.

Det første Vinterskue blev afholdt på Aalborg Kvægtorv i 1982
SDM avlsforeningen Nordjylland, med formanden Gunnar Kristiansen, Solbakken, Birkelse i spidsen, tog initiativ til at invitere SDM naboforeningerne for at drøfte et fælles arrangement. Det lykkedes ikke i første omgang, ligesom den lokale kvægavlsforening, Nordjyden ikke kunne se en grund til at deltage. Men de lokale kræfter ville ikke give op, hvorfor resultatet blev, at Nordjylland holdt nogle lokale møder i området, hvor tanken blev præsenteret. Der var i de fleste tilfælde en bred opbakning, og det første Vinterskue løb af stablen på Aalborg Kvægtorv den 18. marts 1982. Samme dag kom meddelelsen om et udbrud af Mund og Klovsyge på Fyn, men da var skuet overstået.

Skuet blev afviklet efter et fastlagt mønster, som igennem årene har været mere eller mindre uændret, nemlig en afdeling med afkomsgrupper og en afdeling med elitekøer. På daværende tidspunkt havde Nordjyden nogle af de mest benyttede tyre i landet, og selv i dag genkender mange sikkert navne som NJY Aron, NJY Burk, NJY Oak, NJY Elo, NJY Con og NJY Baum. Disse grupper blev alle i løbet af de første år præsenteret på Aalborg Kvægtorv, der var meget engageret i afviklingen. Bortset fra et par år, hvor Niels Holt Sørensen, fmd. for Landsudvalget for Kvæg og for Landsforeningen for SDM  virkede som dommer, har skuet siden været bedømt af udenlandske dommere.

Der har igennem alle årene været en meget stor opbakning fra hele landet og publikum er strømmet til.

Allerede i det følgende år meldte kvægavlsforeningen, Nordjyden sig som medarrangør, alt andet ville også have været uforståeligt, idet netop kvægavlsforeningen havde gavn  af Vinterskuet igennem et øget sædsalg efter foreningens tyre.

Vinterskuerne fortsatte på Kvægtorvet i nogle år, men forholdene var ikke optimale. Det fik den lokale bestyrelse til at kigge efter alternativer, hvilket medførte nogle meget spændende år på Støvring Rideskole. Det var et kæmpe fremskridt, men hvordan de forskellige bestyrelsesmedlemmer klarede opgaven, er i dag næsten ikke til at forstå. Ridehallen skulle dagen i forvejen indrettes med båse til henved 70 - 80 køer. Næste dag kom køerne, hvor de skulle vaskes, klippes efter datidens standard, og var der enkelte, der skulle malkes til, fik man en transportabel malkemaskine stillet til rådighed. Mange unge mennesker, der i dag er traditionelle udstillere, tænker tilbage på de år med glæde, det var et kæmpe arbejde der lykkedes. Gamle billeder fortæller om en fantastisk tilstrømning af publikum. Nogle af os tænker også tilbage på nogle hyggelige og glade timer, når vi aftenen i forvejen havde sat de udenlandske besøgende fra Tyskland stævne på den nu hedengange Støvring Kro. Det var på et af skuerne i Støvring, at folk for første gang så en gruppe efter NJY Hubert. Da grupperne blev udtaget, kørte man ikke efter døtrene efter Hubert, fordi de var ganske unge og stod med en enkelt kontrollering eller to. Men Vagn Bech, der på det tidspunkt var raceformand, så hvilke ydelser og hvilket eksteriør døtrene havde, når vi tilfældigvis stødte på dem. Der blev derfor samlet en meget ung gruppe, og det kom hverken avlsforening eller kvægavlsforening til at fortryde.

Et fornemt øjeblik fra Agro Nord 2016. Tage Christensen I/S Hedelund, som igennem en fyrreårig priode har sat sit tydelige præg på kvægavlsarbejdet både lokalt og nationalt får overrakt Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Sølvmedalje af Per Bach Laursen. "Den Fortiente Til Ære".
Et fornemt øjeblik fra Agro Nord 2016. Tage Christensen I/S Hedelund, som igennem en fyrreårig priode har sat sit tydelige præg på kvægavlsarbejdet både lokalt og nationalt får overrakt Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Sølvmedalje af Per Bach Laursen. "Den Fortiente Til Ære".

Nordjysk Agrocenter A/S bliver dannet
I 1989 blev Agrocentret, eller som det rettelig hedder, Nordjysk Agrocenter A/S dannet. Det var ikke mindst, den på det tidspunkt velhavende  Kvægavlsforening Vesthimmerland og dens fremsynede ledelse, der tog initiativet til at opføre centret i forbindelse med det eksisterende Messe og Kulturcenter. Centret blev indviet i foråret 1989 med en husdyrsbrugs udstilling. Straks blev der taget initiativ til, at de nord og nordvestjyske kvægavlsforeninger gik sammen om en fortsættelse af vinterskuerne, der så blev større, og hvor antallet af afkomsgrupper kunne omfatte en 10 - 12 stykker, og det var endda uden grupper fra de udenlandske tyre.

Vinterskuet flyttes til Aars i 1990
Siden vinterskuet blev flyttet til Aars i 1990, har der ved hvert skue været afholdt en auktion over elite avlsdyr, fortrinsvis SDM kviekalve. Igennem årene har flere af disse kalve udviklet sig til at tilhøre nogle af racens betydeligste avlskøer.

Mere end 6.000 besøgende i 2016
I dag udgøres ledelsen  af Agro Nord af de fem nordjyske Dansk Holstein foreninger samt en repræsentant for både RDM,  DRH og Jersey, idet  racerne har deltaget meget aktivt i de senere år. Udstillingen kaldes også for Danmarks eneste kvægfaglige udstilling, og den tiltrak i 2016 mere end 6000 besøgende.

Endelig skal det nævnes, at såvel Viking Danmark, som de udenlandske firmaer ABS, Semex, BC DK, der sælger sæd på det danske marked, deltager med afkomsgrupper, så med megen ret, kan man i dag sige, at udstillingen er tilbage ved begyndelsen i 1982.