Tilmelding af malkekvæg til Agro Nord

- Tilmeldingsfrist 2023 for besætningsnumre er onsdag d. 25. januar 2023
- Tilmeldingsfrist 2023 af dyr er fredag 3. februar 2023

Malkekvæg:
Agro Nord tolererer ingen form for påvirkning af køernes malkeorganer, bortset fra, at tilmalkning af yveret er tilladt. Skulle den regel blive misbrugt, har den pågældende dommer ret og pligt til at meddele dette til skuets ledelse, der i givet fald kan bortvise det pågældende dyr fra bedømmelsen.

Reserve-dyr:
For hver 3 dyr, der tilmeldes, kan også tilmeldes et reservedyr. 
Det betyder, at man kommer med det antal dyr, som man har bestilt plads til, men man vælger som udstiller, hvilke dyr, der kommer. Man betaler kun for de dyr, der er bestilt plads til.

Indsyning:
Tirsdag den 7. marts Kl. 18.00. – 19.30
Onsdag den 8. marts Kl. 06.30 – 08.00Alle indsyningstider skal overholdes. Sker dette ikke, kan der blive tale om ekstra opkrævning for tilkaldelse af dyrlæge.

Tilladelse - dataudtræk
Ved tilmelding til dyrskuet gives der samtidig tilladelse til at skuet må indsamle data på besætningen og tilmeldte dyr til brug for sundhedsvurdering jf. dyrskuets sundhedsregler, katalog mv.
Data indsamles fra CHR (Det centrale Husdyrregister ) og Kvægdatabasen og leveres af Landbrug & Fødevarer/SEGES.

Sørg venligst for, at alle relevante data på tilmeldte dyr er indberettet.

Tilmeldingsgebyr kr. 200,- + moms pr. dyr

Sundhedsreglerne er opdateret pr. 23. januar og kan ses nedenfor :