NOTER NEDENSTÅENDE

 

De to udstillinger blev afviklet helt som planlagt. Antallet af besøgende nåede op over 6000, her var det især malkekvæget der tiltrak sig opmærksomhed. For begge dyrearters vedkommende var der tale om en meget høj kvalitet, hvilket fremgår for kødkvægets vedkommende af de mange 24 point, som blev uddelt. For malkekvægets vedkommende kunne man lytte sig til niveauaet ved at høre dommerens, Ken Proctor meget rosende omtale. Endelig kunne man glæde sig over, at initiativet med at genoplive en mindre auktion lykkedes godt. Der var fire kviekalve under hammeren og alle fire blev solgt til pæne priser. Ved at klikke ind på hjemmesiden kan man på siderne malkekvæg og kødkvæg se reslutaterne fra bedømmelserne.www.agronord.dk 

 

I dag den 7. januar 2016 er sundhedsregler og andre vigtige infomationer lagt ind på hjemmesiden. Vi opfordrer alle interesserede i at læse stoffet grundigt igennem og snarest gå i gang med de prøver der skal tages af dyr, der ønskes udstillet. Husk lige på, at alle fire malkeracer har mulighed for at tilmelde kvier. Disse vil blive bedømt først på aftenen den 8. marts.

 

AGRO NORD 2017

 

 Udstillingen er på et møde den 6.6.2016 fastlagt til onsdag den 8. marts. Der arbejdes på at tilføre skuet en mindre udstilling af kødkvægsdyr med fokus på racernes eve til at forbedre kødproduktionen.

 

 

Agro Nord kan nu også følges på Facebook

 

Udstillingerne holdes i Messecenter Vesthimmerland og Nordjysk Agrocenter, Messevej 1, 9600 Aars