Tilmelding af dyr

Tilmelding af dyr til Agro Nord - Onsdag den 6. marts 2019

Tilmeldingsfrister
– Tilmeldingsfrist for besætningsnumre (inkl. auktion) er tirsdag den 22. januar 2019.
– Tilmeldingsfrist for dyrenumre er fredag den 1. februar 2019.

Tilmeld dine dyr via dette link >>

Malkekvæg:
Agro Nord tolererer ingen form for påvirkning af køernes malkeorganer, bortset fra, at tilmalkning af yveret er tilladt. Skulle den regel blive misbrugt, har den pågældende dommer ret og pligt til at meddele dette til skuets ledelse, der i givet fald kan bortvise det pågældende dyr fra bedømmnelsen.

Reserve-dyr:
For hver 3 dyr, der tilmeldes, kan også tilmeldes et reservedyr. 
Det betyder, at man kommer med det antal dyr, som man har bestilt plads til, men man vælger som udstiller, hvilke dyr, der kommer. 
Man betaler kun for de dyr, der er bestilt plads til.

Tilskud:
For hvert dyr, der møder op på skuet, ydes Agro Nord et tilskud på kr. 200,- til diverse omkostninger i forbindelse med veterinære prøver.

Indsyning:
Tirsdag den 5. marts: kl. 18.00 – 19.30 
Onsdag den 6. marts: kl. 06.30 – 08.00

Alle indsyningstider skal overholdes. Sker dette ikke, kan der blive tale om ekstra opkrævning for tilkaldelse af dyrlæge.

Tilladelse – dataudtræk
Ved tilmelding af kvæg til dyrskuet, har du samtidig givet tilladelse til, at skuet kan lave udtræk fra kvægdatabasen / dyreregistreringen for de dyr, der tilmeldes dyrskuet.
Dataudtrækket vil blive brugt til udarbejdelse af katalog, tavler og anden information om de udstillede dyr.

Sørg venligst for, at alle relevante data på tilmeldte dyr er indberettet.

Katalog kan ses på www.agronord.dk (under katalog og program) senest d. 1 marts 2019.

Tilmeldingsgebyr kr. 225,- + moms pr. dyr

Sundhedsregler – er under udarbejdelse

AgroNord Dsc 0179a
Stor opbakning fra Dansk Jersey
AgroNord Img 4226a
Man forventer stor opbakning til skuet i marts 2019

Har du spørgsmål?

Se et overblik over Agro Nords kontaktpersoner